Servis & Príslušenstvo Opel

Service4Fleet

Servis & Príslušenstvo Opel

Výnimočné výhody programu Service4Fleet pre vozidlový park

Program je určený pre zákazníkov, ktorí ročne odoberú viac ako 20 vozidiel značky Opel a vzťahuje sa na vozidlá predané od dátumu jeho vyhlásenia. Stojí na troch pilieroch: efektívne postupy, profesionálna realizácia a transparentná kalkulácia.

Osobitné požiadavky a potreby zákazníkov s veľkým vozovým parkom poznáme. Preto máme v sieti Opel vybrané autorizované servisy, ktoré Vaše požiadavky a potreby efektívne uspokojí.


PDF

Informačný leták Service4Fleet

PDF, 2,4 MB


Opel servis on-line

Využite možnosť objednania Vašej návštevy servisu Opel.

Objednať na servis